Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí văn hóa

Thứ Sáu, 19/06/2020, 08:14 [GMT+7]
.
.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM những năm qua, các địa phương trong tỉnh đều dành sự quan tâm, trách nhiệm cao trong giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí văn hóa, để nhân dân xây dựng đời sống ngày càng tiến bộ, phù hợp với điều kiện từng vùng, miền, dân tộc.

LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội thi nấu ăn giỏi trong CN,VC,NLĐ với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội thi nấu ăn giỏi trong CN,VC,NLĐ với chủ đề "Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương" nhân Ngày Gia đình Việt Nam 2019. Ảnh: Thu Chung

Một trong những phong trào nổi bật, có sức lan tỏa và tác động mạnh mẽ sâu rộng trong cộng đồng dân cư nhiều năm qua phải nói tới phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Sức sống của phong trào này được khẳng định bằng chính sự ủng hộ, tham gia của đông đảo tầng lớp nhân dân; nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể về vai trò, vị trí của văn hóa trong đời sống xã hội được nâng lên.

Từ phong trào này, có thể dễ dàng nhận thấy những chuyển biến ngay trong cuộc sống thường ngày từ mỗi khu dân cư. Như là việc đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân các vùng nông thôn ngày càng sôi nổi, phong phú với loạt các câu lạc bộ, hội nhóm sinh hoạt lành mạnh, thiết thực về văn nghệ, dưỡng sinh, thể thao... hình thành ngay trong từng thôn, bản, phục vụ sinh hoạt tập thể, gắn kết trong cộng đồng. 

Đông đảo hội viên Người cao tuổi tại TP Uông Bí tham gia phong trào tập dưỡng sinh, rèn luyện sức khỏe.
Đông đảo hội viên người cao tuổi tại TP Uông Bí tham gia phong trào tập dưỡng sinh, rèn luyện sức khỏe.

Xây dựng nếp sống văn hóa còn được cụ thể hóa trong từng lĩnh vực cụ thể của đời sống với sự vào cuộc tích cực của các ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Có thể lấy hàng loạt những ví dụ điển hình, như giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, khuyến học khuyến tài, phong trào ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, nuôi con khoẻ, dạy con ngoan, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội... được triển khai sâu rộng.

Một giải pháp nữa để nâng cao chất lượng các tiêu chí văn hóa từ cơ sở là các địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng gia đình văn hóa, đơn vị, cơ quan, thôn, khu, tổ dân phố văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa NTM. Bên cạnh đó, tăng cường đầu tư xây dựng, nâng cấp và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao một cách đồng bộ, phát huy tối đa công năng sử dụng của các thiết chế văn hóa, thể thao đảm bảo nội dung hoạt động phong phú, đa dạng, hiệu quả. Riêng với những địa phương vùng cao như Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên Yên... thì xây dựng đời sống văn hóa còn được gắn liền với xóa bỏ những tập tục lạc hậu trong nếp ăn, ở, sinh hoạt, lao động hằng ngày. 

Một buổi sinh hoạt của CLB hát then, đàn tính của Nghệ nhân Hoàng Thị Viên (thôn Nà Làng, xã Tình Húc, huyện Bình Liêu).
Một buổi sinh hoạt của CLB hát then, đàn tính của Nghệ nhân Hoàng Thị Viên (thôn Nà Làng, xã Tình Húc, huyện Bình Liêu).

Với quan điểm văn hóa, con người là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng phục vụ cho sự phát triển, ngày 9/3/2018, tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Trong đó, đặt mục tiêu là giữ gìn và phát huy bền vững bản sắc văn hóa; các giá trị di sản thiên nhiên, di sản văn hóa; sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; xây dựng con người Quảng Ninh với các đặc trưng Năng động - Sáng tạo - Hào sảng - Lành mạnh - Văn minh - Thân thiện.

Từ chỉ đạo của Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, địa phương càng thêm chú trọng đẩy mạnh thi đua xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn - khu phố văn hóa”, “Xã đạt chuẩn văn hóa NTM”... Cụ thể hiện nay, tỷ lệ số hộ gia đình được công nhận là ”Gia đình văn hóa” của toàn tỉnh đạt 89,5%; tỷ lệ thôn, bản được công nhận cũng ở mức trên 82%. Cùng với đó, công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể ngày càng được quan tâm. Các cấp ủy, chính quyền đang ngày càng quan tâm hơn đến việc đầu tư xây dựng, nâng cấp và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao một cách đồng bộ; phát huy tối đa công năng sử dụng của các thiết chế văn hóa, thể thao đảm bảo nội dung hoạt động phong phú, đa dạng, hiệu quả.

Lễ hội truyền thống Đình Vạn Ninh (xã Vạn Ninh, TP Móng Cái) được chính quyền địa phương và người dân phục dựng và duy trì từ năm 2008 đến nay.
Lễ hội truyền thống đình Vạn Ninh (xã Vạn Ninh, TP Móng Cái) được chính quyền địa phương và người dân phục dựng và duy trì từ năm 2008 đến nay. Ảnh: Hữu Việt

Xét đến cùng, tiêu chí nào về xây dựng NTM dù đã đạt được, nhưng để duy trì bền vững lâu dài thì yếu tố quan trọng nhất phải từ ý thức và sự tự giác của người dân: Xóa bỏ lạc hậu, đẩy lùi tệ nạn, giữ vững ổn định ANTT, gìn giữ văn hóa truyền thống, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và diện mạo quê hương luôn tươi đẹp, trù phú... Đó chính là đời sống văn hóa đã được hình thành.

Hoàng Giang

.
.
.
.
.
.
.
.