Đồng Văn xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Chủ Nhật, 03/05/2020, 13:12 [GMT+7]
.
.

Nhiều năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã Đồng Văn (huyện Bình Liêu) luôn quan tâm đến công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.

Đồng Văn là xã miền núi, vùng cao, biên giới của huyện Bình Liêu, toàn xã có 9 thôn, bản với 5 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, dân tộc Dao chiếm 75%. Xác định xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đời sống tinh thần phong phú là góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo cơ sở vững chắc cho xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Đồng Văn đã rất quan tâm tới việc triển khai Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Ông Lý Văn Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đồng Văn, cho biết: Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề, trong đó tập trung chỉ đạo các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào xây dựng “Thôn, bản văn hóa”, “Gia đình văn hóa”; huy động mọi nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo, hoàn thiện hệ thống nhà văn hóa thôn, bản. Các tổ chức, đoàn thể trong xã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Nhờ vậy, Phong trào xây dựng “Thôn, bản văn hóa”, “Gia đình văn hóa” ở xã Đồng Văn có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2019, toàn xã có 9/9 thôn, bản được công nhận đạt danh hiệu “Thôn, bản văn hóa”, tỷ lệ “Gia đình văn hóa” toàn xã đạt 82,9%. Việc thực hiện nếp sống văn minh cơ bản đã đi vào nền nếp; các gia đình đều thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, tích cực tham gia phong trào văn hoá, văn nghệ, thể thao, giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hoá, thuần phong mỹ tục.

Một tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Kiêng gió xã Đồng Văn năm 2019.
Một tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Kiêng gió xã Đồng Văn năm 2019.

100% nhà văn hóa thôn, bản của Đồng Văn đạt chuẩn, các thiết chế văn hóa được khai thác, sử dụng hiệu quả, ngoài việc họp thôn để phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tại các nhà văn hóa còn tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao trong các dịp lễ, tết. Đặc biệt là vào Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), nhà văn hóa cộng đồng trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa - thể thao của thôn, bản, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Bên cạnh đó, xã Đồng Văn còn gắn xây dựng nếp sống văn hóa với thực hiện phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”. Hệ thống giao thông nông thôn, điện - đường - trường - trạm được đầu tư xây dựng kiên cố. Nhân dân trong xã còn đóng góp hàng nghìn ngày công lao động dọn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh xung quanh nhà văn hóa xã góp phần tạo cảnh quan môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp và an toàn”. Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đi vào chiều sâu, xã không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng các dân tộc thiểu số; trong đó chú trọng thực hiện nhiều giải pháp khuyến khích, thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp - hiện đại, phát triển các ngành nghề dịch vụ, thương mại...

Đến thăm Đồng Văn vào những ngày này, dọc theo các tuyến đường đã được bê tông hóa là những ngôi nhà khang trang, kiên cố, thấp thoáng trên những thửa ruộng bậc thang là những người đàn ông người Dao đang lái máy cày, máy xới để chuẩn bị cho vụ cấy mới. Dọc đường đi, hồi, quế được người dân phơi khô chờ thương lái thu mua tỏa hương thơm ngát…

Anh Dường Phúc Thím, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Khe Tiền, xã Đồng Văn, cho biết: Bản có 65 hộ, trong đó 100% là người Dao. Bây giờ đời sống của bà con đã thay đổi nhiều so với trước kia, cả bản còn 1 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo. Người dân trong bản luôn ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, tham gia các phong trào thi đua, gắn việc xây dựng đời sống văn hóa ở bản với xóa bỏ các tập tục lạc hậu. Nhiều hộ đã biết phát triển dịch vụ du lịch, làm homestay, nuôi cá nước lạnh, các tập tục lạc hậu trong cưới xin, ma chay đã dần được xóa bỏ, các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc được giữ gìn.

Được biết, đến hết năm 2019, kinh tế - xã hội của xã phát triển ổn định, giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 100 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng dịch vụ.

Những kết quả đã đạt được chính là động lực để người dân vùng cao, biên giới Đồng Văn tiếp tục thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu, xây dựng Đồng Văn trở thành xã nông thôn mới, ngày càng giàu đẹp, văn minh.

La Lành (Trung tâm TT-VH Bình Liêu)

.
.
.
.
.
.
.
.