Đầu tư, tôn tạo di tích Khu căn cứ kháng chiến chống thực dân Pháp của tỉnh Hải Ninh

Thứ Tư, 29/04/2020, 14:37 [GMT+7]
.
.

Ngày 27/4/2020, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 2727/UBND-VX1 về việc đầu tư, tôn tạo di tích Khu căn cứ kháng chiến chống thực dân Pháp của tỉnh Hải Ninh tại xã Lương Mông và Minh Cầm (huyện Ba Chẽ).

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho UBND huyện Ba Chẽ thực hiện lập quy hoạch và triển khai các dự án thành phần đối với di tích này. Kinh phí lập quy hoạch và triển khai các dự án thành phần do huyện Ba Chẽ chủ động cân đối các nguồn lực của địa phương và huy động các nguồn hỗ trợ, xã hội hóa để thực hiện.

Khu vực Ủy ban kháng chiến hành chính đóng trụ sở. Ảnh: Sở VHTT tỉnh.
Khu vực trụ sở Ủy ban hành chính kháng chiến trước kia. Ảnh: Sở VHTT tỉnh.

Khu căn cứ kháng chiến chống thực dân Pháp của tỉnh Hải Ninh tại xã Lương Mông, Minh Cầm, được xếp hạng là di tích cấp tỉnh từ năm 2011. Đây là nơi ghi dấu một thời kỳ vượt khó khăn gian khổ để hoạt động xây dựng phong trào, xây dựng cơ sở kháng chiến và lãnh đạo kháng chiến của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Hải Ninh tại xã Lương Mông và xã Minh Cầm.

Để thực hiện tốt việc quản lý và phát huy giá trị di tích, ngày 16/3/2020, UBND huyện Ba Chẽ đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh đề nghị các nội dung: Lập quy hoạch toàn bộ Khu căn cứ kháng chiến; hỗ trợ thiết kế 1 sa bàn phối cảnh Khu Hành chính cấp tỉnh để trưng bày, giới thiệu tại Nhà Văn hóa các dân tộc xã Lương Mông; chỉ đạo các sở, ngành phối hợp lập các bia đá hoặc biển ghi tên và khuôn viên các điểm di tích để nhân dân và du khách khi đến thăm biết rõ từng di tích và có chỗ dừng nghỉ chân; hỗ trợ kinh phí làm các tuyến đường kết nối các điểm di tích (Tỉnh ủy; Ủy ban hành chính kháng chiến; Ty giao thông, Bưu điện; Ty Công an, Ty Y tế, Trung đoàn 98...).

Việc đầu tư, tôn tạo Khu căn cứ kháng chiến chống thực dân Pháp của tỉnh Hải Ninh tại xã Lương Mông và Minh Cầm nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di tích; giáo dục lịch sử truyền thống, cách mạng cho các thế hệ hôm nay; đồng thời tạo tiền đề cho phát triển loại hình tham quan tìm hiểu các di tích lịch sử kết hợp với du lịch sinh thái, góp phần tăng thêm sản phẩm du lịch cho huyện Ba Chẽ.

Nguyễn Trung Hà (CTV)

.
.
.
.
.
.
.
.