Hiệu quả phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở xã Hoành Mô (Bình Liêu)

Chủ Nhật, 08/03/2020, 19:09 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXD ĐSVH) ở trên địa bàn huyện Bình Liêu nói chung, xã Hoành Mô nói riêng ngày càng phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Qua đó, góp phần thúc đẩy, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

Theo ông Hoàng Xuân Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban chỉ đạo phong trào TDĐKXD ĐSVH xã Hoành Mô, để phong trào thực sự phát huy hiệu quả, nhất là đối với địa bàn xã biên giới, miền núi, tỷ lệ dân số là đồng bào dân tộc thiểu số cao, ngay từ những ngày đầu phát động, công tác chỉ đạo triển khai thực hiện đã đảm bảo sự thống nhất từ xã đến các thôn, bản, góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền từ xã đến các thôn, bản; tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Cùng với sự chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện và hướng dẫn kịp thời của ngành chức năng, Ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào xã đã nhanh chóng được thành lập, kiện toàn; hàng năm, xã đều tổ chức ký kết giao ước thi đua thực hiện có hiệu quả 3 nội dung chủ yếu, 6 phong trào cụ thể. Đồng thời, lựa chọn một số thôn, bản mang nét đặc trưng của vùng dân tộc để xây dựng điểm chỉ đạo, rút kinh nghiệm; từ đó nhân ra diện rộng.

Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà văn hóa xã Hoành Mô nhân dịp xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, ngày 19/04/2019.
Các đại biểu cắt băng khánh thành nhà văn hóa xã Hoành Mô nhân dịp xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, ngày 19/4/2019.

Để cụ thể hóa các nội dung của phong trào, BCĐ xã Hoành Mô đã phát động nhiều phong trào thi đua thiết thực, gắn với các chương trình trọng tâm để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, nhất là xây dựng gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến, qua đó kịp thời phát hiện, cổ vũ, nhân rộng các nhân tố mới, trở thành hạt nhân trong các hoạt động ở địa phương. Từ thực tiễn phong trào, đến hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm còn 5,17%, số hộ thoát nghèo trên 38%. Nếp sống văn hóa, văn minh, đời sống nhân dân ngày càng phát triển.

Một trong những điểm nhấn trong triển khai thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở xã Hoành Mô thời gian qua chính là việc tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng gia đình, thôn, bản văn hóa; cơ quan văn hóa. Năm 2019, toàn xã Hoành Mô có 987/1.055 hộ (85%) đạt gia đình văn hóa (trong đó đạt lần đầu là 831 hộ, đạt 3 năm liên tục là 156 hộ); 15/16 thôn đạt khu dân cư văn hóa.

Xã Hoành Mô phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu Hoành Mô vận động nhân dân thực hiện phong trào phát triển kinh tế xã hội
Xã Hoành Mô thường xuyên phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu Hoành Mô vận động nhân dân thực hiện xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh.

Ông Chu Tiến Mạnh, thôn Cửa Khẩu, xã Hoành Mô, cho biết: Khi được tuyên truyền về phong trào, tôi đã vận động gia đình, dòng họ và bà con hàng xóm hưởng ứng, nhất là trong việc cưới, việc tang, mừng thọ, hạn chế các tập quán lạc hậu, duy trì, phát huy những nét đẹp văn hóa dân tộc mình. Đồng thời, vận động gia đình chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng nhau xây dựng nếp sống văn hóa.

Theo lãnh đạo xã Hoành Mô, để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của phong trào, thời gian tới, xã Hoành Mô tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng hóa và sát với tình hình thực tiễn địa phương.

Tiếp tục gắn các nội dung, mục tiêu của phong trào với triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp giữa Ủy ban MTTQ và các ngành chức năng, các tổ chức thành viên nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong quá trình thực hiện; tập trung chỉ đạo có chiều sâu các nội dung cơ bản của phong trào, đặc biệt là xây dựng gia đình, thôn, bản văn hóa.

Xây dựng và thực hiện tốt quy hoạch phát triển văn hóa thể thao gắn với quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của địa phương; tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực để phát triển phong trào, nhất là đẩy nhanh tiến độ xây dựng và khai thác, sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa ở cơ sở.

Hoàng Gái – La Lành (Trung tâm TT&VH Bình Liêu)

.
.
.
.
.
.
.
.