Móng Cái: Hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Thứ Ba, 14/01/2020, 08:36 [GMT+7]
.
.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được TP Móng Cái triển khai với những cách làm sáng tạo, đã tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng, mỗi gia đình, dòng họ, cơ quan, đơn vị và đã đạt được những kết quả tích cực.

Giao hữu bóng đá nữ giữa đội bóng đá xã Hải Sơn (Móng Cái) và xã
Giao hữu bóng đá nữ giữa đội bóng đá xã Hải Sơn (Móng Cái) và xã Húc Động (Bình Liêu) trong ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc Hải Sơn năm 2019. Ảnh: Thu Hằng (Trung tâm TT-VH Móng Cái)

Thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa của phong trào; về các tiêu chuẩn, tiêu chí xây dựng các danh hiệu thi đua, đồng thời, vận động cán bộ và nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào. Bên cạnh đó, sẽ coi trọng và phát huy tốt vai trò các tổ chức đoàn thể chính trị, vai trò các dòng họ, già làng - trưởng bản, vai trò những người có uy tín cao trong cộng đồng dân cư. Đồng thời, thành phố cũng giao trách nhiệm cụ thể cho các cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt gương mẫu đi đầu trong phong trào và bám sát địa bàn dân cư làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng vận động tới từng cán bộ, đảng viên, từng hộ dân. Đối với các xã, gắn kết chặt chẽ giữa việc xây dựng các danh hiệu thi đua với các chỉ tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm tạo sự ràng buộc và trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng dân cư. Quan tâm thực hiện tốt công tác xã hội hoá nhằm huy động nguồn lực của toàn xã hội trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá, thể thao vững mạnh ở cơ sở; gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với việc tiếp tục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", xem đây là nội dung quan trọng để xây dựng con người có văn hoá, làm nhân tố để hình thành sự bền vững của phong trào trên địa bàn.

Thi gói bánh chưng tại Ngày hội văn hóa-thể thao các dân tộc Hải Sơn.
Thi gói bánh chưng tại Ngày hội văn hóa - thể thao các dân tộc Hải Sơn.

Đặc biệt, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai đồng bộ với nhiều cách làm, mô hình thiết thực, đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn, đô thị. Các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy vai trò nòng cốt trong vận động đoàn viên, hội viên nâng cao ý thức bảo vệ, giữ vệ sinh môi trường; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; đóng góp kinh phí hoàn thiện các công trình phúc lợi xã hội như: Điện, đường, trường, trạm... Phong trào xây dựng “Người tốt, việc tốt” và các điển hình tiên tiến được triển khai rộng khắp trên các lĩnh vực, đời sống xã hội. Nhiều phong trào thi đua được phát động ở các cấp, các ngành, như: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của ngành GD&ĐT; “Thi đua quyết thắng” trong LLVT; “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” của Hội Nông dân... đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia.

Thành phố Móng Cái khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2019.
TP Móng Cái khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2019.

Với những cách làm cụ thể, thiết thực, năm 2019, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn TP Móng Cái đã đạt được những kết quả tích cực. Toàn thành phố có 21.174/23.223  gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 91,2%; 86 cơ quan, đơn vị đã đạt danh hiệu “Cơ quan văn hóa”, tăng 72% so với năm 2018; 95 thôn/khu phố đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, tăng 35,7% so với năm 2018. Đến nay, TP Móng Cái có 9 xã, phường được công nhận "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Năm 2020, TP Móng Cái phấn đấu đạt mục tiêu: Tỷ lệ làng, khu phố văn hóa đạt 94% trở lên; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93% trở lên. Toàn thành phố có thêm 2 xã, phường đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” lần đầu. Để đạt được mục tiêu này, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đặc biệt là tuyên truyền về các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, đơn vị, cơ quan, thôn, khu, tổ dân phố văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Hữu Việt

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.