Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học "Địa danh Quảng Ninh xưa và nay"

Thứ Tư, 04/12/2019, 14:45 [GMT+7]
.
.

Tại TP Hạ Long, Hội Văn nghệ dân gian tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức Hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học Địa danh Quảng Ninh xưa và nay.

Ngày 18/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4861/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học - công nghệ Địa danh Quảng Ninh xưa và nay. Thực hiện các quyết định của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Văn nghệ dân gian tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Hội đã mời các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu về địa danh, địa lý, văn hóa, lịch sử của Trung ương và địa phương hỗ trợ và tham gia thực hiện đề tài.

Hội Văn nghệ dân gian tỉnh Quảng Ninh cũng đã có công văn đề nghị các phòng Văn hóa – Thông tin phối hợp với Chi hội Văn nghệ dân gian triển khai phát phiếu điều tra, ghi chép thông tin về địa danh Quảng Ninh xưa và nay tại 14 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Kết quả đã sưu tầm được 16.121 địa danh trên địa bàn toàn tỉnh.

Hội Văn nghệ dân gian Quảng Ninh đã tổ chức được 2 cuộc tọa đàm, đã phối hợp với UBND huyện Vân Đồn và Trường Đại học Hạ Long tổ chức 2 cuộc hội thảo khoa học để tranh thủ ý kiến của các nhà khoa học, các chuyên gia, lãnh đạo các địa phương.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian tỉnh Quảng Ninh, Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tại Hội nghị.
Ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian tỉnh Quảng Ninh, Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học Địa danh Quảng Ninh xưa và nay, các ý kiến trong hội nghị đều khẳng định việc nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn bộ sách Địa danh Quảng Ninh xưa và nay là việc làm có ý nghĩa to lớn về nhiều mặt; có vai trò, vị trí rất quan trọng, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị của địa danh, có tác dụng giáo dục truyền thống sâu sắc, phục vụ đắc lực nhiệm vụ bảo về Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội, nhất là phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ninh.

Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu cũng chỉ ra một số nhược điểm, hạn chế cần khắc phục như: Một số câu chữ, ngữ pháp, chính tả chưa chuẩn xác. Bố cục và cấu trúc nội dung trong bản thảo sách cần điều chỉnh cho phù hợp. Cần đề ra những giải pháp cụ thể có tính khả thi để bảo tồn và phát huy giá trị địa danh ở Quảng Ninh.

Hội đồng nghiệm thu đã tiến hành bỏ phiếu kín và kết quả có 2 phiếu đạt yêu cầu, 5 phiếu đạt loại xuất sắc.

Tiếp thu ý kiến đóng góp của Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở và các đại biểu dự hội nghị, Hội Văn nghệ dân gian Quảng Ninh sẽ tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện các báo cáo khoa học, báo cáo tóm tắt và bản thảo bộ sách Địa danh Quảng Ninh xưa và nay để kịp thời phục vụ cho hội nghị nghiệm thu cấp tỉnh trong thời gian tới./.

Đỗ Đăng Đường

Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian TP Hạ Long

.
.
.
.
.
.
.
.