Kiểm tra Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại các địa phương trên địa bàn tỉnh

Thứ Tư, 27/11/2019, 20:53 [GMT+7]
.
.

Từ ngày 22 - 29/11, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Quảng Ninh do Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đoàn Kiểm tra Phong trào TD ĐKXD ĐSVH tỉnh kiểm tra thực tế tại NVH khu phố Hòa Bình (Phường Hòa Lạc - Thành phố Móng Cái)
Đoàn Kiểm tra Phong trào TD ĐKXD ĐSVH tỉnh kiểm tra thực tế tại NVH khu phố Hòa Bình (Phường Hòa Lạc - Thành phố Móng Cái)

Theo báo cáo đánh giá của các đơn vị, việc quan tâm và đầu tư cho văn hóa luôn được địa phương đặt song hành với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn trong những năm qua ngày càng phát triển sâu rộng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung. Chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH tại các địa phương ngày càng được nâng cao. Kết quả thực hiện 5 nội dung: Đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo; Thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; Xây dựng môi trường văn hóa; Xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao; Xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh và 7 phong trào cụ thể (Phong trào xây dựng người tốt, việc tốt; Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa; Phong trào xây dựng Làng, Tổ dân phố văn hóa; Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh"; Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; Phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; Phong trào học tập, lao động, sáng tạo) ngày càng có nhiều chuyển biến tích cực.

Đặc biệt, ngay sau khi có Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" và văn bản chỉ đạo, triển khai của Bộ VHTTDL, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện việc xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Làng văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" từ năm 2019 theo Nghị định 122; đồng thời xây dựng kế hoạch tập huấn triển khai Nghị định này.

Trước khi làm việc với Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH cấp huyện, Đoàn Kiểm tra đã trực tiếp nắm bắt kết quả triển khai, thực hiện các nội dung tại các đơn vị cấp cơ sở, gồm: Xã Việt Dân (Thị xã Đông Triều); phường Hòa Lạc (thành phố Móng Cái); thị trấn Quảng Hà (huyện Hải Hà); xã Đồng Tâm (huyện Bình Liêu).

Thủy Nguyễn (Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh)
 

.
.
.
.
.
.
.
.