Gắn nhiệm vụ KH&CN với chiến lược phát triển văn hóa

Thứ Tư, 27/11/2019, 08:03 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, việc triển khai các nhiệm vụ KH&CN liên quan đến chiến lược phát triển văn hóa được tỉnh quan tâm chỉ đạo. Qua đó góp phần tích cực vào việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa cũng như nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và toàn dân về vị trí, vai trò của văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội.

Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông
Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông tại danh thắng, Di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử.

Năm 2019, Sở KH&CN đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành triển khai 5 nhiệm vụ KH&CN trong lĩnh vực văn hóa với tổng kinh phí trên 7,2 tỷ đồng. Nội dung các nhiệm vụ tập trung vào bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tiêu biểu của tỉnh, xây dựng và phát triển đời sống văn hóa cơ sở; xây dựng cơ chế, chính sách nâng cao hưởng thụ và hoạt động văn hóa của nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể…

Tiêu biểu trong đó là nhiệm vụ “Tích hợp các giá trị văn hóa thông qua các di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vào giảng dạy các môn KHXH&NV tại Trường Đại học Hạ Long” do Trường Đại học Hạ Long chủ trì thực hiện. Kết quả nghiên cứu ngoài việc nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường còn chuyển giao cho Sở GD&ĐT, Sở VH-TT, Bảo tàng tỉnh và các phòng VH-TT trên địa bàn tỉnh làm tư liệu phục vụ công tác quản lý, bảo tồn di tích, giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử cho thế hệ trẻ.

Hay như nhiệm vụ “Nghiên cứu đánh giá giá trị, vị trí, vai trò của di tích Thiên Long Uyển và khu vực Yên Đức trong tổng thể di tích chiến thắng Bạch Đằng năm 1288” cũng do Trường Đại học Hạ Long chủ trì đã cung cấp những luận cứ khoa học phục vụ cho việc khoanh vùng, bảo vệ, bảo tồn, phát huy giá trị di tích. Đồng thời, góp phần phát triển hoạt động du lịch, dịch vụ ở khu vực này.

Đan ngư cụ ở làng nghề Hưng Học (TX Quảng Yên) - Ảnh: Hà Phong (CTV)
Đan ngư cụ ở làng nghề Hưng Học (TX Quảng Yên). Ảnh: Hà Phong (CTV)

Đặc biệt, nhiều nhiệm vụ không chỉ phục vụ cho quá trình bảo tồn, giữ gìn những giá trị văn hóa mà còn mang lại hiệu quả về mặt kinh tế, tạo sinh kế, thu nhập cho người dân. Điển hình như nhiệm vụ “Xây dựng mô hình làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh” đã xây dựng được 2 mô hình làng nghề áp dụng vào thực tế, gồm: Mô hình làng nghề truyền thống đan ngư cụ Hưng Học (TX Quảng Yên) và làng nghề truyền thống gốm sứ Đức Chính/Ánh Hồng (TX Đông Triều). Qua đó, làm đa dạng thêm sản phẩm du lịch của tỉnh, đồng thời, tạo việc làm cho người dân địa phương cũng như bảo tồn, phục dựng lại các giá trị văn hóa truyền thống, phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá của Sở KH&CN, hiện nhân lực tham gia các nhiệm vụ KH&CN năm 2019 có 63 người, gồm 7 giáo sư, phó giáo sư; 9 tiến sĩ; 32 thạc sĩ và 15 cử nhân. Về cơ bản, đội ngũ này đều là những người có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu văn hóa trong và ngoài tỉnh. Để đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, thời gian tới các cấp, các ngành liên quan cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh chính sách, cơ chế về bảo vệ di sản. Trong đó, chú trọng chính sách đầu tư, chính sách sử dụng di sản, phát triển các nguồn lực kinh tế, du lịch, văn hóa một cách bền vững. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, gắn bảo tồn phát huy di sản văn hóa với phát triển du lịch văn minh. Tăng cường tổ chức nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý các di tích lịch sử. Đồng thời, tổ chức nhiều hội thảo nhằm tăng cường sự giao lưu hợp tác, trao đổi chuyên môn để đúc rút kinh nghiệm và tìm kiếm, đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của địa phương.

Yến Vy

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.