Sức lan tỏa của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Chủ Nhật, 06/10/2019, 06:31 [GMT+7]
.
.

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là phong trào lớn, mang tính toàn dân, toàn diện, hướng tới nâng cao chất lượng sống cho người dân cả về vật chất lẫn tinh thần. Với mục tiêu đó, trong thời gian qua, phong trào đã được triển khai trên địa bàn Quảng Ninh một cách sâu rộng, sôi nổi, hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực. 

Các
Các hoạt động lễ hội văn hóa truyền thống trên địa bàn huyện Bình Liêu được duy trì tổ chức văn minh, tiết kiệm, thu hút đông đảo người dân tham gia. 

Ghi nhận từ cơ sở

Trong những năm gần đây, thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục văn hóa, các hoạt động chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, đặc biệt là các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của văn hóa trong đời sống xã hội, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hóa được nâng lên. Nhờ đó, phong trào ngày càng phát triển mạnh mẽ và nhận được sự ủng hộ, tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân không chỉ ở vùng nông thôn, đô thị mà cả ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Huyện Bình Liêu có hơn 95% đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn. Song những năm trở lại đây, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, các lĩnh vực phát triển KT-XH đều có nhiều khởi sắc, nhất là tạo chuyển biến rõ nét trong xây dựng đời sống văn hóa.

Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Nà Sa (xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu) Bùi Xuân Chiều chia sẻ: Các tổ chức chính trị, đoàn thể trên địa bàn huyện đã thành lập các tổ công tác, phân công thường xuyên xuống giúp đỡ nhân dân các thôn, bản đặc biệt khó khăn xây dựng các công trình nông thôn mới, hướng dẫn dọn dẹp vệ sinh nơi ở, chuồng trại, huy động bà con tham gia các hoạt động “Ngày chủ nhật xanh”, xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu về nếp ăn, ở, sinh hoạt, nên nhận thức, hành động của bà con cũng có nhiều thay đổi tích cực. Đội ngũ cán bộ bản cũng đi đầu thực hiện và tuyên truyền bà con tham gia các CLB văn nghệ, truyền dạy hát các làn điệu truyền thống (hát then, hát soóng cọ...); duy trì việc mặc trang phục dân tộc truyền thống... Từ đó, góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần, cổ vũ bà con tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động, sản xuất, vươn lên giảm nghèo bền vững.

Đoàn viên thanh niên và nhân dân phường Cẩm Sơn (TP Cẩm Phả) ra quân dọn vệ sinh ngày
Đoàn viên thanh niên và nhân dân phường Cẩm Sơn (TP Cẩm Phả) ra quân dọn vệ sinh trong "Ngày chủ nhật xanh" (tháng 9/2019).

Ở TP Cẩm Phả, một trong những địa phương được đánh giá đi đầu toàn tỉnh với phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, đã triển khai nhiều cách làm thiết thực, phù hợp. Tìm hiểu thực tế tại phường Cẩm Sơn, chúng tôi được đồng chí Đỗ Thị Thanh Vân, Phó Chủ tịch UBND phường, cho biết: Qua quá trình thực hiện phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình người tốt, việc tốt. Nhiều gia đình đã hiến đất với giá trị hàng tỷ đồng để xây dựng nhà văn hóa, làm đường khu dân cư... Bên cạnh đó, trong bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, phường đã chủ động cụ thể hóa, cũng như quy định rõ những tiêu chí vi phạm không được xét làm căn cứ để công tác bình xét công khai, dân chủ, tạo thay đổi thực chất. Từ năm 2001, toàn phường có 75% hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" thì đến hết năm 2018 đạt 97%. Đến nay 13/15 khu phố giữ vững danh hiệu “Khu phố văn hóa”, phường được công nhận là “Phường văn hóa”.

Những kết quả đạt được của phường Cẩm Sơn đã phần nào thể hiện rõ nét, sinh động cho phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn TP Cẩm Phả. Phong trào đã lan tỏa sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, tạo nên không khí thi đua sôi nổi ở các tổ dân, khu phố. Người dân đã ý thức hơn trong việc thắt chặt tình làng nghĩa xóm, vận động nhau chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để chung tay xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đưa phong trào phát triển bền vững

Cùng với cách làm sáng tạo, chủ động của mỗi địa phương, những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn được cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách đồng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng, mỗi gia đình, dòng họ, cơ quan, đơn vị. Theo đó, Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung, tiêu chuẩn  đạt các danh hiệu văn hóa. Ước 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh có 92% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 89% số làng, khu phố đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Làng, khu phố văn hóa”; 25% xã đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, 52% phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Đặc biệt, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai đồng bộ với nhiều cách làm, mô hình thiết thực, đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn, đô thị. Trong đó, các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy vai trò nòng cốt trong vận động đoàn viên, hội viên nâng cao ý thức bảo vệ, giữ vệ sinh môi trường; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; đóng góp kinh phí hoàn thiện các công trình phúc lợi xã hội như: Điện, đường, trường, trạm... Đến nay, toàn tỉnh có trên 90% đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa.

Phong trào thể dục thể thao sôi nổi tại khu phó, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long tạo môi trường giao lưu lành mạnh.
Phong trào thể dục thể thao sôi nổi tại phường Giếng Đáy (TP Hạ Long) tạo môi trường giao lưu, rèn luyện sức khỏe lành mạnh cho người dân địa phương.

Phong trào xây dựng “Người tốt, việc tốt” và các điển hình tiên tiến được triển khai rộng khắp trên các lĩnh vực, đời sống xã hội. Nhiều phong trào thi đua được phát động ở các cấp, các ngành trong toàn tỉnh như: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của ngành GD&ĐT; “Thi đua quyết thắng” trong LLVT; “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” của Hội Nông dân; các hoạt động nhân đạo, từ thiện tiếp tục lan tỏa, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ hàng tỷ đồng cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống... đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện.

Để tiếp tục phát triển rộng khắp, bền vững, trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đặc biệt là tuyên truyền về các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, đơn vị, cơ quan, thôn, khu, tổ dân phố văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Đồng thời, quan tâm xây dựng văn hóa cộng đồng bắt đầu từ việc xây dựng tình làng nghĩa xóm lành mạnh, đoàn kết, văn minh; không ngừng nhân rộng các gương điển hình, người tốt, việc tốt. Bên cạnh đó, tăng cường đầu tư xây dựng, nâng cấp và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao một cách đồng bộ, phát huy tối đa công năng sử dụng của các thiết chế văn hóa, thể thao đảm bảo nội dung hoạt động phong phú, đa dạng, hiệu quả.

Bằng nhiều giải pháp thiết thực, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã và đang thấm sâu vào mỗi địa bàn dân cư, mỗi người dân, làm lan tỏa những giá trị văn hóa tích cực trong xã hội. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Nguyễn Dung

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.