Nâng cao chất lượng gia đình văn hóa

Chủ Nhật, 06/10/2019, 06:12 [GMT+7]
.
.

Xây dựng gia đình văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng trong chiến lược xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện.

Xác định rõ mục tiêu đó, thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn Quảng Ninh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai nhiều cách làm hay vận động nhân dân tham gia xây dựng gia đình văn hóa hiệu quả, bền vững. Cùng với đó, sự ra đời của Nghị định 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ (gọi tắt là Nghị định 122) quy định về việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân văn hóa” có nhiều điểm mới, với những quy định bình xét chặt chẽ, cụ thể hơn đã trở thành động lực để mỗi gia đình tiếp tục phấn đấu đạt và giữ vững danh hiệu một cách thực chất.

Nhiều gia đình hiện nay luôn tạo điều kiện cùng con em tham gia rèn luyện thể thao, vui chơi giải trí, duy trì nếp sống văn hóa lành mạnh.
Nhiều gia đình hiện nay luôn ưu tiên dành thời gian cùng con em tham gia rèn luyện thể thao, vui chơi giải trí, duy trì nếp sống văn hóa lành mạnh.

Đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 313.376/341.943 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” (đạt 92%). Theo đánh giá của lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, việc Nghị định 122 được ban hành và áp dụng thực hiện từ năm 2019 có nhiều điểm mới so với Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Với những quy định chặt chẽ, việc triển khai Nghị định 122 trong bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” nói riêng bên cạnh những thuận lợi, cũng có những tiêu chí trở thành mục tiêu để một số địa phương cần tiếp tục phấn đấu, nếu muốn giữ vững tỷ lệ hộ đạt “Gia đình văn hóa” so với những năm trước.

Quảng Yên là một trong những địa phương được đánh giá đi đầu trong các phong trào văn hóa trên địa bàn tỉnh, trong đó thị xã đã chủ động triển khai cách làm mới, bài bản, chặt chẽ trong bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” đảm bảo thực chất, hiệu quả. Phó trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin TX Quảng Yên Lê Minh Cường cho biết: Nghị định 122 đã đưa ra các nguyên tắc cơ bản của việc bình xét với bảng chấm điểm “Gia đình văn hóa” cụ thể, gồm 3 nhóm tiêu chuẩn với 24 tiêu chí bao quát hầu hết các lĩnh vực. Thêm nữa, quy định thực hiện bình xét theo thang điểm phù hợp với từng vùng, miền, khu vực, tránh tình trạng cào bằng, thiếu bình đẳng trong bình xét như trước đây. Đặc biệt, nghị định cũng đã đề cập đến những trường hợp không được bình xét các danh hiệu. Đây là điểm mới cần thiết và quan trọng, giúp các địa phương hạn chế tối đa tính hình thức trong quá trình bình xét danh hiệu. Với những thuận lợi này, việc triển khai Nghị định 122 về bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” được các hộ dân trên địa bàn thị xã đồng thuận, hưởng ứng và tích cực tham gia.

Cán bộ văn hóa phường và khu phố 3, phường Yên Hải, TX Quảng yên tuyên truyền các tiêu chí bình xét danh hiệu GĐVH theo Nghị định 122 cho gia đình chị Vũ Thị Dung.
Cán bộ văn hóa phường và khu phố 3, phường Yên Hải, TX Quảng Yên tuyên truyền các tiêu chí bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” theo Nghị định 122 cho gia đình chị Vũ Thị Dung.

Ông Trương Văn Xuân, Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố 3, phường Yên Hải, TX Quảng Yên, chia sẻ: Từ những năm trước, khi thực hiện Thông tư 12/2011/TT-BVHTTDL, TX Quảng Yên cũng đã có văn bản hướng dẫn với bảng chấm điểm các tiêu chí khá rõ ràng để các thôn, khu có căn cứ cụ thể khi bình xét “Gia đình văn hóa”. Vì vậy, năm nay khi thực hiện Nghị định 122, chúng tôi không gặp phải nhiều bỡ ngỡ trong quá trình triển khai. Đội ngũ cán bộ khu phố tập trung nhiều cho công tác tuyên truyền để từng hộ dân nắm bắt đầy đủ thông tin, quy định theo nghị định mới. Cùng với đó, UBND phường còn tiến hành rà soát 6 tháng đầu năm việc thực hiện tiêu chí “Gia đình văn hóa” của từng hộ dân tại các khu dân cư, nên cán bộ khu phố chúng tôi cũng chủ động hơn trong việc nắm bắt tình hình, kịp thời có biện pháp đôn đốc, giúp đỡ các hộ còn gặp trở ngại, phấn đấu đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” theo kế hoạch đăng ký đầu năm.

Để việc triển khai Nghị định 122 hiệu quả, ngay từ đầu năm, Sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Hướng dẫn số 234/SVHTT-NVVHGĐ hướng dẫn bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, khu phố văn hóa” theo Nghị định 122 gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, nhằm triển khai kịp thời, sâu sát các tiêu chí bình xét. Trong đó, tập trung vào việc chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn cho các địa phương tiến hành triển khai công tác đăng ký, bình xét theo đúng quy định tại nghị định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Đồng thời, đề xuất các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội địa phương tăng cường chỉ đạo, đưa các chỉ tiêu về văn hóa vào nghị quyết hằng năm của địa phương, cơ sở. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát; biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào xây dựng gia đình, thôn, khu văn hóa, góp phần đưa phong trào thật sự lan tỏa, sôi nổi và rộng khắp, không ngừng khơi dậy niềm tin, thi đua sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân.

Duy Khoa

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.