Xây dựng môi trường văn hoá, đoàn kết trong khu dân cư

Thứ Năm, 12/09/2019, 13:02 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được người dân Quảng Ninh hưởng ứng, triển khai, thực hiện mạnh mẽ. Phong trào đã thực sự đi vào cuộc sống hàng ngày, góp phần tạo bước chuyển trong đời sống KT-XH, an ninh chính trị ở các tổ dân, khu phố, thôn, bản trên địa bàn.

Lễ rước kiệu từ đình Cẩm Hải đến nghè Cẩm Hải tại Lễ hội đình - nghè Cẩm Hải (Cẩm Phả) năm 2019
Lễ rước kiệu từ đình Cẩm Hải đến nghè Cẩm Hải tại Lễ hội đình - nghè Cẩm Hải (Cẩm Phả) năm 2019. Ảnh: Công Thành

5 nội dung của phong trào gồm: Đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo; thực hiện nếp sống văn hoá, kỷ cương pháp luật; xây dựng môi trường văn hoá; xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao và xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh. Trong đó, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo là nội dung được Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” các cấp tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện bằng những việc làm cụ thể, phù hợp với đặc thù của địa phương, như: Trao đổi kinh nghiệm, mở rộng sản xuất, giúp nhau vay vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật... Các địa phương còn đẩy mạnh hoạt động huy động vốn, hùn vốn giúp nhau phát triển kinh tế.

Từ năm 2018 đến hết 6 tháng năm 2019, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” các cấp đã vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ xoá đói giảm nghèo, quỹ nhân đạo, từ thiện, hỗ trợ khó khăn... với tổng số tiền gần 9,6 tỷ đồng. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo cũng tích cực huy động các nguồn lực ủng hộ phong trào với số tiền hàng chục tỷ đồng... để hỗ trợ người dân giảm nghèo bền vững.

Cùng với đó, việc thực hiện nếp sống văn hoá, kỷ cương pháp luật trong khu dân cư cũng được chú trọng. Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực, tổ chức tiết kiệm, trang trọng, lành mạnh, khơi dậy và phát huy được bản sắc văn hoá dân tộc. Hằng năm, số đám cưới, đám tang trên địa bàn thực hiện tốt nếp sống văn minh luôn chiếm tỷ lệ 97-99%.

Người dân tổ 9, khu 6, phường Hồng Hà, TP Hạ Long dọn vệ sinh đường phố.
Người dân tổ 9, khu 6, phường Hồng Hà, TP Hạ Long  dọn dẹp vệ sinh đường phố.

Công tác quản lý lễ hội được thực hiện chặt chẽ, bài bản, phát triển hài hoà cả phần lễ và phần hội; tôn vinh giá trị các di tích, công đức của các bậc tiền nhân, phát huy các giá trị văn hoá của nhân dân địa phương... Việc chỉnh trang cơ sở vật chất trước mùa lễ hội, đảm bảo an ninh trật tự, y tế, an toàn thực phẩm tại các lễ hội, để nâng cao chất lượng phục vụ du khách; vận động nhân dân và du khách thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội được địa phương quan tâm. Đồng thời, với sự chỉ đạo, hướng dẫn thường xuyên của Ban Chỉ đạo các cấp, việc thực hiện hương ước, quy ước ở các khu phố, tổ dân, thôn, bản được thực hiện nghiêm túc. Đến nay, toàn tỉnh có gần 1.500 quy ước, hương ước với nội dung phù hợp tinh thần bảo vệ quyền con người, góp phần phát huy thuần phong, mỹ tục, đề cao các chuẩn mực đạo đức truyền thống...

Xây dựng môi trường văn hoá trong khu dân cư được người dân hưởng ứng nhiệt tình thông qua việc tham gia giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, thực hiện nếp sống văn minh nơi cư trú. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, nếp sống văn hoá văn minh... Cán bộ, công chức, viên chức, các đoàn thể, lực lượng trên địa bàn cùng với người dân tích cực tham gia các chương trình, hoạt động thu dọn vệ sinh môi trường biển, đường làng, ngõ xóm; đẩy mạnh phong trào xử lý rác thải thân thiện môi trường; thu gom, phân loại rác, nói không với rác thải nhựa...

Ngoài những nội dung trên, các địa phương cũng luôn tập trung thực hiện xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao; xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh trong khu dân cư, cơ quan, đơn vị. Đến nay, toàn tỉnh có 48 xã, phường, thị trấn có nhà văn hoá; 81 xã, phường khai thác hội trường từ 100 chỗ ngồi trở lên làm nhà văn hoá; 1539/1567 thôn, khu có nhà văn hoá. Chỉ tính riêng năm 2018, toàn tỉnh có 43 nhà văn hoá thôn, khu được xây dựng và sửa chữa. Tỉnh cũng chú trọng đầu tư các công trình, thiết chế văn hoá, thể thao lớn, như: Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh; Trung tâm Huấn luyện thi đấu thể thao; Cung Văn hoá thanh thiếu nhi Quảng Ninh... Nhiều doanh nghiệp cũng đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng, nâng cấp các sân bãi tập luyện, thi đấu thể thao, nhà sinh hoạt văn hoá, khu vui chơi... tạo điểm sinh hoạt, vui chơi lành mạnh cho người dân.

Qua việc đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nếp sống văn minh cơ sở; văn hoá nơi làm việc; xây dựng môi trường văn hoá, tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh trong khu dân cư. Tình hình an ninh trật tự ở địa phương được ổn định; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên.

Cầm Khuê

.
.
.
.
.
.
.
.