Hội VNDG Quảng Ninh tổng kết công tác năm 2018

Thứ Sáu, 30/11/2018, 16:52 [GMT+7]
.
.

Ngày 30/11, tại TP Hạ Long, Hội Văn nghệ dân gian (VNDG) Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần 3, tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, Hội VNDG tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm túc điều lệ Hội và hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Hội đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 10 năm thành lập Hội, tổ chức Đại hội đại biểu khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023; làm tốt công tác tuyên truyền, rà soát, lập hồ sơ đề nghị các cấp khen thưởng; tiếp nhận 7 hồ sơ đề nghị Hội VNDG Việt Nam xét công nhận Nghệ nhân dân gian Việt Nam, kết nạp 7 hội viên mới; triển khai, hoàn thành 35% công việc dự án "Địa danh Quảng Ninh".

Lãnh đạo Hội Văn nghệ dân gian Quảng Ninh trao quyết định thành lập Chi hội Văn nghệ dân gian huyện Ba Chẽ và kết nạp hội viên mới.
Lãnh đạo Hội VNDG Quảng Ninh trao quyết định thành lập Chi hội VNDG huyện Ba Chẽ và kết nạp hội viên mới.

Trong năm 2019, Hội sẽ tiếp tục hoàn thành đề tài “Địa danh Quảng Ninh”; đề xuất thành lập Quỹ “Sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân gian các dân tộc Quảng Ninh”, lập dự án “Văn hóa dân gian Quảng Ninh phục vụ phát triển du lịch”, lập đề tài nghiên cứu khoa học “Đặc trưng văn hóa thợ mỏ Quảng Ninh”, phối hợp tổ chức liên hoan “Đi tìm câu hát giao duyên ở Quảng Ninh”, tổ chức các lớp bồi dưỡng các loại hình VNDG, xúc tiến thành lập Trung tâm Nghiên cứu, bảo tồn văn hóa dân gian ứng dụng.

Phạm Học

.
.
.
.
.
.
.
.