Thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU: Hoành Bồ ban hành chương trình hành động

Thứ Tư, 13/06/2018, 08:06 [GMT+7]
.
.

Ngày 11/6, Huyện ủy Hoành Bồ ban hành chương trình hành động của BCH Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 9/3/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” (gọi tắt là Nghị quyết 11).

 Hội làng Bằng Cả là một trong những nét đẹp văn hóa truyền thống được huyện Hoành Bồ duy trì (Trong ảnh: Người dân tham gia thi thêu trang phục truyền thống dân tộc Dao tại Hội làng Bằng Cả năm 2018)
Hội làng Bằng Cả là một trong những nét đẹp văn hóa truyền thống được huyện Hoành Bồ duy trì. Trong ảnh: Người dân tham gia thi thêu trang phục truyền thống dân tộc Dao tại Hội làng Bằng Cả năm 2018.

Theo đó, mục tiêu chung của chương trình hành động này là giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, đi đôi với việc phát huy sức mạnh đoàn kết của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Xây dựng con người Hoành Bồ với các đặc trưng: Tự tin- năng động- sáng tạo- hào sảng- văn minh- kỷ luật- đồng tâm; đưa Hoành Bồ trở thành địa chỉ, điểm đến của các nhà đầu tư và du khách, thực sự là “Sự lựa chọn tin cậy”.

Huyện Hoành Bồ cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2021 và các giải pháp triển khai thực hiện. Trong đó, riêng trong năm 2018, Hoành Bồ triển khai thực hiện bộ tiêu chí “Tự tin là công dân Hoành Bồ”; xây dựng kế hoạch bảo tồn, phát triển bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Hoành Bồ; chỉ đạo, kiểm tra việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy ước, hương ước đảm bảo đúng pháp luật, phù hợp với tính chất, đặc điểm các thôn, khu dân cư. Đồng thời đưa các kiến thức lịch sử địa phương vào giảng dạy trong các trường học.

Phương Thúy

.
.
.
.
.
.
.
.