Động lực thúc đẩy KT-XH phát triển ở Hoành Bồ

Thứ Sáu, 18/05/2018, 14:01 [GMT+7]
.
.

Xác định văn hóa vừa là sức mạnh vừa là động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, thời gian qua, Hoành Bồ tích cực triển khai xây dựng đời sống văn hóa, văn minh trong cộng đồng dân cư trên địa bàn. Nhờ đó, đến nay, đời sống văn hóa tinh thần của người dân từng bước được nâng cao, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Người dân khu 5, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ chỉnh trang nhà cửa góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị.
Người dân khu 5, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, chỉnh trang nhà cửa góp phần làm đẹp đô thị.

Công tác tuyên truyền, vận động được Hoành Bồ xác định là giải pháp then chốt. Huyện chú trọng đổi mới, sáng tạo hoạt động truyền thông thông qua nhiều hình thức, như: Viết tin, bài đăng trên các báo, tạp chí, bản tin, cổng thông tin điện tử; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh thôn, khu, pa nô, áp phích, băng zôn, tranh cổ động, xe thông tin lưu động… Huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức hoạt động phong trào tại cơ sở; kịp thời kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã, thôn, khu. Đồng thời, huyện huy động sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện theo ngành dọc nhằm giúp phong trào được triển khai theo nhiều hướng và mang tính đa dạng, phong phú; nhất là sự phối hợp giữa MTTQ, trung tâm DS-KHHGĐ, công an… trong việc theo dõi các chỉ tiêu khi xét làng, khu phố văn hóa. 

Để nâng cao chất lượng trong việc xây dựng môi trường văn hóa, Ban Chỉ đạo Phong trào huyện đã ban hành hướng dẫn triển khai nội dung các phong trào: Xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Việc thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được người dân triển khai nghiêm túc. 82/82 thôn, khu đã tổ chức họp dân để chỉnh sửa bổ sung quy ước với các nội dung chủ yếu liên quan đến xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội, quy tắc ứng xử nụ cười Hạ Long. Đến nay, đã có 17/82 thôn thuộc 3 xã Bằng Cả, Sơn Dương, Dân Chủ được UBND huyện phê duyệt. Cùng với đó, huyện xây dựng kế hoạch triển khai bộ quy tắc ứng xử văn hóa, văn minh du lịch và nụ cười Hạ Long trên địa bàn huyện. Ngay từ đầu năm, các xã, thị trấn đã triển khai đến từng hộ dân ký cam kết phòng, chống tệ nạn xã hội, góp phần giảm thiểu tối đa số người mới mắc tệ nạn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ngày càng lành mạnh ở các thôn, bản, khu phố. Công tác bảo vệ môi trường của người dân cũng ngày càng được nâng lên.

Thi kéo co tại Hội làng Bằng Cả năm 2018
Thi kéo co tại Hội làng Bằng Cả năm 2018.

Toàn huyện hiện có 81/82 nhà văn hóa thôn, khu; 4/13 nhà văn hóa xã, thị trấn (Bằng Cả, Sơn Dương, Dân Chủ, thị trấn Trới) đưa vào sử dụng, trong đó có 42 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ VH,TT&DL. Nhằm nâng cao chất lượng đời sống tinh thần và xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh, huyện còn tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ phục vụ đời sống tinh thần người dân, như: Phối hợp với Ban Quản lý Cung Quy hoạch, Hội chợ, Triển lãm và Văn hóa tỉnh tổ chức chiếu phim phục vụ nhiệm vụ chính trị 6 buổi tại 3 xã Tân Dân, Bằng Cả, Quảng La; phối hợp với Đoàn kịch Quảng Ninh tổ chức 2 đêm văn nghệ tại 2 xã Dơn Dương, Quảng La; tổ chức đêm văn nghệ tuyên truyền ngày thế giới phòng, chống bạo lực tại xã Lê Lợi...

Bà Bùi Thị Thu Nguyên, Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Hoành Bồ, cho biết: Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho nhân dân; lồng ghép xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” với chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình chỉnh trang đô thị và các phong trào khác; vận động nhân dân, cơ quan, đơn vị xã hội hóa để xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, di tích trên địa bàn…

Ngô Dịu

.
.
.
.
.
.
.
.