TP Móng Cái ra mắt mô hình điểm Nâng cao hiệu quả hoạt động nhà văn hóa

Chủ Nhật, 03/12/2017, 11:50 [GMT+7]
.
.

Ngày 2/12, tại TP Móng Cái, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức ra mắt mô hình điểm Nâng cao hiệu quả hoạt động tại Nhà văn hóa khu 3, phường Trần Phú, TP Móng Cái.

hfgjfkljh
Đại diện Sở VH&TT trao sổ theo dõi hoạt động cho Ban chủ nhiệm nhà văn hoá khu 3, phường Trần Phú.

Tại Nhà văn hoá khu 3, phường Trần Phú, cán bộ Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh đã trao đổi, hướng dẫn cho cán bộ văn hoá của 17 xã, phường và đại diện Ban chủ nhiệm nhà văn hóa 101 thôn, khu phố trên địa bàn TP Móng Cái về các nội dung: Hoàn thiện bộ máy tổ chức, hồ sơ và cách thức tổ chức hoạt động tại nhà văn hóa hiệu quả; cách thức tổ chức hoạt động thúc đẩy phong trào cho các đội, các câu lạc bộ; cách thức xây dựng các chương trình văn hoá, thể thao phù hợp với các tầng lớp nhân dân.

Cán bộ và nhân dân khu phố 3, phường Trần Phú được tham gia vào các hoạt động văn hóa thể thao như đánh bóng chuyền hơi, cầu lông, múa sạp, văn nghệ. Thông qua đó nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hoá, thể thao, vui chơi, giải trí của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, làm nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

ghjgphh
Cán bộ và nhân dân khu 3, phường Trần Phú tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Việc ra mắt mô hình điểm Nâng cao hiệu quả hoạt động tại nhà văn hóa cũng từng bước khắc phục tình trạng chênh lệch về mức hưởng thụ văn hoá, thể thao, vui chơi, giải trí của nhân dân ở các vùng, miền, khu vực trong toàn tỉnh; tạo nền tảng vững chắc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hoá, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Hữu Việt

.
.
.
.
.
.
.
.