Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương triển khai nhiệm vụ năm 2018

Thứ Tư, 06/12/2017, 15:53 [GMT+7]
.
.

Sáng 6/12, tại TP Hạ Long, Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương đã tổ chức kỳ họp thứ ba (nhiệm kỳ 2016 - 2021) để tổng kết, đánh giá công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì điều hành kỳ họp.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng, kết luận kỳ họp.
PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng, kết luận kỳ họp.

Trong năm 2017, Hội đồng Lý luận phê bình, Văn học nghệ thuật Trung ương thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra: Xây dựng quy chế làm việc của Hội đồng và các tiểu ban chuyên môn; kiện toàn bộ máy của Cơ quan Hội đồng và Tạp chí Lý luận, phê bình VHNT thuộc Hội đồng; mở 2 lớp tập huấn lý luận phê bình VHNT thu hút 430 học viên; tổ chức hội thảo khoa học toàn quốc thu hút 110 đại biểu với 68 tham luận; xem xét đề cương và mức đề nghị hỗ trợ cho 47 công trình, cụm bài viết đề nghị được tặng thưởng; triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chương trình dịch thuật các tác phẩm lý luận, phê bình VHNT tiêu biểu.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Triển khai nhiệm vụ năm 2018, Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương sẽ bám sát thực tiễn đời sống VHNT, kịp thời tư vấn lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Ban Bí thư; phát huy vai trò của các tiểu ban chuyên môn trong việc tổ chức tọa đàm khoa học, khảo sát thực tế; tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học toàn quốc; xây dựng chương trình nghiên cứu tổng kết VHNT từ năm 1986 đến nay; khảo sát tình hình văn hóa, VHNT ở nước ngoài, nâng cao hiệu quả công tác chống quan điểm sai trái trong lĩnh vực VHNT.

Phát biểu kết luận hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ yêu cầu Hội đồng đặt trọng tâm hoạt động vào các tiểu ban chuyên môn, phát huy vai trò của các tiểu ban; gắn kết, lan tỏa các hoạt động vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tổ chức hội thảo, tọa đàm, trao đổi trên các loại hình báo chí.
 

Phạm Học

Tin liên quan


 

.
.
.
.
.
.
.
.