Nâng cao trình độ lý luận phê bình văn học, nghệ thuật

Thứ Bảy, 11/11/2017, 16:02 [GMT+7]
.
.

Từ ngày 11 đến 14/11, tại tỉnh Nghệ An, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao trình độ nhận thức lý luận và năng lực lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong giai đoạn hiện nay”.

Quang cảnh lớp tập huấn
Quang cảnh lớp tập huấn.

Tham dự lớp tập huấn có hơn 200 học viên là cán bộ ban tuyên giáo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí; giảng viên giảng dạy, nghiên cứu văn học, nghệ thuật đến từ 28 tỉnh, thành khu vực phía Bắc.

Trong 3 ngày, các học viên được học 3 chuyên đề: Quán triệt đường lối, quan điểm văn học, nghệ thuật của Đảng trong tình hình hiện nay; một số vấn đề cần lưu ý trong tình hình văn học, nghệ thuật hiện nay; kỹ năng viết bài phê bình văn học, nghệ thuật...

Lớp tập huấn nhằm cung cấp thông tin về tình hình văn học, nghệ thuật nói chung, lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật nói riêng, giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý, lãnh đạo văn học, nghệ thuật; đội ngũ những người hoạt động báo chí chuyên sâu về lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật nắm bắt tình hình, có nhận thức đúng đắn, giải pháp phù hợp để phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật trước yêu cầu mới.

Thu Nguyên

.
.
.
.
.
.
.
.