Sắc màu văn hoá các dân tộc ở Quảng Ninh

Chủ Nhật, 06/08/2017, 13:18 [GMT+7]
.
.

Quảng Ninh có nhiều dân tộc anh em cùng chung sống từ lâu đời. Đáng mừng là trải qua thời gian và chịu không ít tác động từ chiến tranh, loạn lạc và gần đây là cuộc sống mới nhưng đồng bào các dân tộc thiểu số ở Quảng Ninh vẫn giữ được nhiều nét văn hoá đặc trưng của dân tộc mình. Có những nét văn hoá bị mai một nhiều năm đã được khôi phục lại và khẳng định sức sống mới, trở thành một hoạt động văn hoá - thể thao nổi bật của huyện. Tất cả đã tạo nên bức tranh đa sắc màu về văn hoá, góp phần chung vào kho tàng di sản văn hoá con người và vùng đất Quảng Ninh.

Hội làng - nét văn hoá đặc trưng của người Dao Thanh Y ở xã Bằng Cả (Hoành Bồ) nhằm cầu mùa, cầu an cũng là dịp đoàn kết gia đình, dòng họ, làng xã.
Hội làng - nét văn hoá đặc trưng của người Dao Thanh Y ở xã Bằng Cả (Hoành Bồ) nhằm cầu mùa, cầu an cũng là dịp đoàn kết gia đình, dòng họ, làng xã.
Một cảnh trong lễ cấp sắc của người Dao Thanh Phán ở xã Tân Dân (Hoành Bồ).
Một cảnh trong lễ cấp sắc của người Dao Thanh Phán ở xã Tân Dân (Hoành Bồ).
Sau nhiều năm gián đoạn, năm 2017, Hội đình Lục Nà của người Tày ở xã Lục Hồn (Bình Liêu) được khôi phục lại và duy trì hàng năm đến nay.
Sau nhiều năm gián đoạn, năm 2017, Hội đình Lục Nà của người Tày ở xã Lục Hồn (Bình Liêu) được khôi phục lại và duy trì hàng năm đến nay.
Đánh cầu chinh - môn thể thao phổ biến của người Sán Chỉ ở xã Đại Dực (Tiên Yên).
Đánh cầu chinh - môn thể thao phổ biến của người Sán Chỉ ở xã Đại Dực (Tiên Yên).
Thi làm bánh trong Ngày hội Kiêng gió của người Dao Thanh Phán ở xã Đồng Văn (Bình Liêu).
Thi làm bánh trong Ngày hội Kiêng gió của người Dao Thanh Phán ở xã Đồng Văn (Bình Liêu).

Đại Dương

.
.
.
.
.
.
.
.