Quy định tiêu chuẩn chuyên gia được giám định cổ vật

Thứ Bảy, 15/07/2017, 09:36 [GMT+7]
.
.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Thông tư số 02/2017/TT-BVHTTDL về tiêu chuẩn chuyên gia giám định cổ vật.

Thông tư nêu rõ, chuyên gia giám định cổ vật là người có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự, không đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

Có trình độ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành đào tạo về di sản văn hóa, lịch sử (khảo cổ học, văn hóa học), mỹ thuật, hán nôm, dân tộc học, cổ nhân học, cổ sinh vật học (động vật, thực vật), địa chất, có 5 năm trực tiếp tham gia hoạt động khảo cổ học, bảo quản, tu sửa cổ vật, thẩm định tài liệu, hiện vật về lịch sử, văn hóa và khoa học tự nhiên có liên quan, có ít nhất 3 bài báo khoa học về cổ vật được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc tham gia biên soạn sách chuyên khảo về cổ vật đã được xuất bản.

Là thành viên của tổ chức xã hội – nghề nghiệp liên quan đến các chuyên ngành đào tạo trên, có ít nhất 10 năm thực hiện hoạt động sưu tầm cổ vật. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/8/2017.

Thái Bình

.
.
.
.
.
.
.
.