Xây dựng, thí điểm thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình

Thứ Ba, 09/05/2017, 22:50 [GMT+7]
.
.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch 1797/KH-BVHTTDL nhằm triển khai một cách sâu rộng Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Ảnh minh họa - Internet
Ảnh minh họa - Internet

Theo Kế hoạch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với các Bộ, ngành, tổ chức triển khai Chỉ thị trong các hội nghị, hội thảo của các cơ quan, tổ chức từ Trung ương tới địa phương; phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn về đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình trong các tổ chức Đảng (thời gian thực hiện: Quý II, III/2017).

Đồng thời, xây dựng, hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình: Ban hành bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình và hướng dẫn thực hiện thí điểm tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (thực hiện từ Quý II đến quý IV/2017).

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình theo các đề án, chương trình đã được phê duyệt: Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020; Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững đến năm 2020; Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2020.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tham mưu UBND cùng cấp ban hành kế hoạch triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường các hoạt động phối hợp liên ngành tại địa phương đảm bảo nâng cao hiệu quả thực hiện các Đề án, Chương trình, Chỉ thị về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đã được phê duyệt; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị (lồng ghép trong báo cáo công tác gia đình hàng năm) về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Vụ Gia đình) trước ngày 15/12 hàng năm.

Theo Minh Minh (Chinhphu.vn)

.
.
.
.
.
.
.
.