Phương tiện truyền thông xã hội với giới trẻ hiện nay

Chủ Nhật, 19/03/2017, 01:37 [GMT+7]
.
.

Trong dịp kỷ niệm 86 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26-3 (1931-2017), Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia sự thật vừa xuất bản và phát hành tập sách lý luận “Phương tiện truyền thông xã hội với giới trẻ Việt Nam hiện nay”. Đây là tập sách lý luận thứ hai về lĩnh vực truyền thông đều do Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia sự thật xuất bản của tác giả là Tiến sĩ Lê Hải, Phó Vụ trưởng - Phó trưởng Ban Chuyên đề cơ sở Đảng, Tạp chí Cộng sản, đương nhiệm Uỷ viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, cựu học sinh Trường PTTH Chuyên Hạ Long.

Theo đánh giá của các nhà khoa học lĩnh vực truyền thông Việt Nam thì tập sách này là hành trang lý luận rất cần thiết về các loại hình truyền thông xã hội đối với giới trẻ Việt Nam hiện nay khi bước vào kỷ nguyên mới của cuộc cách mạng công nghiệp thế giới lần thứ 4. Theo lời Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia sự thật thì sự ra đời của các loại hình phương tiện xã hội là hệ quả của sự phát triển khoa học - công nghệ ở trình độ cao, là thành tựu to lớn của trí tuệ nhân loại. Với tính năng ưu việt siêu liên kết xã hội, tính đa ứng dụng và tiện ích... các phương tiện truyền thông xã hội có tác dụng và ảnh hưởng rất lớn trong các lĩnh vực xã hội, với mọi đối tượng và thành phần xã hội, nhất là với giới trẻ trên thế giới, trong đó có giới trẻ Việt Nam.

Giới trẻ Việt Nam chiếm vị trí và vai trò rất quan trọng đưa Việt Nam phát triển sánh ngang với bạn bè 5 châu như mong muốn của Bác Hồ vĩ đại. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến năm 2016 thanh niên chiếm 25,6% dân số cả nước. Giới trẻ vừa thuận lợi cho việc tiếp thu các yếu tố tích cực, vừa dễ bị tổn thương trước những tác động tiêu cực của phương tiện truyền thông xã hội. Thậm chí, giới trẻ còn thúc đẩy những yếu tố tiêu cực từ môi trường truyền thông xã hội phát triển. Thực tế, đối với giới trẻ hiện nay đa số sử dụng phương tiện truyền thông xã hội hữu hiệu phục vụ cuộc sống học tập và công tác, làm chủ bản thân trước những tác động mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông xã hội toàn cầu. Tuy vậy, một bộ phận giới trẻ không những không tận dụng được phương tiện truyền thông xã hội, còn bị chìm đắm vào trong thế giới ảo, chịu tổn thất về tinh thần, vật chất... Những tác động tích cực và tiêu cực đó rất cần thiết phải được cảnh báo, định hướng các giải pháp để giới trẻ tận dụng tính ưu việt của truyền thông xã hội phục vụ cuộc sống, lý tưởng, công việc học tập, nâng cao bản lĩnh trí tuệ của lớp người làm chủ đất nước Việt Nam trong tương lai.

Với dung lượng khoảng 250 trang, cuốn sách đề cập đến phương tiện truyền thông xã hội là vấn đề mới, nội hàm rất phức tạp. Thực trạng sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội trong giới trẻ Việt Nam mà cuốn sách đề cập là những tài liệu rất quý cho các nhà lý luận, các nhà chính trị, các nhà quản lý, những người làm công tác đoàn thể hiện nay. Xuất phát từ những tồn tại trong quá trình sử dụng truyền thông xã hội của giới trẻ hiện nay, tác giả đưa ra các hệ giải pháp mang tính khoa học, sát thực tiễn nhằm hạn chế các yếu tố tiêu cực, đồng thời nhân rộng các yếu tố tích cực từ tác động mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông xã hội. Tác giả đề cập tới hệ thống chính sách, pháp luật được xây dựng và ban hành trong quá trình quản lý và phát triển truyền thông xã hội trong giới trẻ Việt Nam phải dựa trên một số quan điểm mang tính nguyên tắc, thuận theo sự phát triển mang tính quy luật của sự vật - hiện tượng, tránh sự cấm đoán hay can thiệp sâu thuần tuý duy ý chí.

Hoàng Hải

.
.
.
.
.
.
.
.