Phát động cuộc thi sáng tác và sưu tầm tác phẩm mỹ thuật – nhiếp ảnh về Quảng Ninh 30 năm đổi mới

Thứ Tư, 19/10/2016, 06:50 [GMT+7]
.
.

Ngày 17/10, Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành Kế hoạch số 77 KH/TU về tổ chức cuộc thi sáng tác và sưu tầm các tác phẩm mỹ thuật – nhiếp ảnh tìm hiểu Quảng Ninh 30 năm đổi mới và tham gia Giải báo chí (Búa liềm vàng).

Chủ đề cuộc thi là sáng tác và sưu tầm các tác phẩm hội họa, điêu khắc, ảnh sưu tầm, ảnh chụp phản ánh về mọi mặt đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại… trong suốt quá trình 30 năm thực hiện đổi mới và trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền của tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng tham gia gồm: cán bộ, đảng viên, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, văn nghệ sỹ, tầng lớp nhân dân… là công dân Việt Nam, du khách nước ngoài yêu mến, quan tâm tới tỉnh Quảng Ninh.

Nội dung tác phẩm tham gia dự thi phải đáp ứng được những tiêu chí như: phản ánh về hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, đối ngoại… của tỉnh trong 30 năm đổi mới; đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, chính trị, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc; các tác phẩm mỹ thuật – nhiếp ảnh phải được sáng tác về Quảng Ninh trong thời gian từ năm 1986 đến nay; khuyến khích các tác phẩm thể hiện sự phát triển vượt bậc của tỉnh, so sánh sự phát triển trước và sau khi đổi mới.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi ở nội dung tác phẩm mỹ thuật – nhiếp ảnh từ ngày 30/9/2016 đến hết ngày 30/11/2016; đối với các tác phẩm ảnh tham dự giải báo chí Búa liềm vàng đến hết ngày 10/11/2016.

Thái Bình

.
.
.
.
.
.
.
.