.

Hướng dẫn thể lệ Thi tìm hiểu “Quảng Ninh 50 năm xây dựng và phát triển”

Cập nhật lúc 16:30, Thứ Sáu, 26/04/2013 (GMT+7)

Căn cứ Quyết định số 957-QĐ/TU ngày 22-1-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ninh về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí và tìm hiểu về quê hương Quảng Ninh; Kế hoạch số 02-KH/BTC ngày 20-2-2013 của Ban Tổ chức cuộc thi về việc tổ chức các cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí và tìm hiểu về quê hương Quảng Ninh nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, Ban Tổ chức cuộc thi hướng dẫn thể lệ thi tìm hiểu “Quảng Ninh 50 năm xây dựng và phát triển” như sau:

1. Đối tượng tham gia dự thi:

Công dân Quảng Ninh đang sinh sống, làm việc ở trong và ngoài tỉnh; công dân Việt Nam sinh sống ở ngoài tỉnh Quảng Ninh và người nước ngoài quan tâm tới cuộc thi. Tác giả bài thi có thể là một cá nhân hoặc là nhóm tác giả không quá 3 người. Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và bộ phận chuyên môn giúp việc cho Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh không được tham gia viết bài dự thi.

2. Nội dung thi:

Bài viết phải trả lời đủ 5 câu hỏi dưới đây (không giới hạn sử dụng ảnh để minh hoạ thêm bài viết dự thi):

Câu hỏi 1: Hãy nêu khái quát đặc điểm tự nhiên, xã hội và những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Quảng Ninh?

Câu hỏi 2: Các ngày: 12-11-1936, 25-4-1955, 5-8-1964, 30-10-1963, 17-12-1994 gắn với những sự kiện lịch sử quan trọng nào của tỉnh Quảng Ninh? Nêu tóm tắt các sự kiện đó?

Câu hỏi 3: - Chi bộ Cộng sản đầu tiên của Quảng Ninh được thành lập ở đâu? Vào thời gian nào? Từ ngày thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức bao nhiêu kỳ Đại hội? Vào thời gian nào?

- Tính đến tháng 3-2013, tỉnh Quảng Ninh được Nhà nước chính thức phong tặng (hoặc truy tặng) bao nhiêu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động? Nêu tên cụ thể?

Câu hỏi 4: Sinh thời, Bác Hồ đã bao nhiêu lần về thăm Quảng Ninh? Nêu khái quát những lần về thăm Quảng Ninh của Bác? Nơi nào ở Quảng Ninh được Bác Hồ cho phép dựng tượng khi Bác còn sống?

Câu hỏi 5: (Học sinh THPT trở xuống chỉ trả lời câu 5.2. Các đối tượng còn lại chỉ trả lời câu 5.1).

5.1. Hãy đề xuất những ý tưởng, giải pháp để phát huy tối đa những tiềm năng, thế mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh (ý tưởng, giải pháp mang tính tổng thể hoặc ý tưởng, giải pháp cho một ngành, lĩnh vực quan trọng của tỉnh. Viết không quá 3.000 từ).

5.2. Hãy viết một đoạn văn (không quá 2.000 từ) để giới thiệu với bè bạn quốc tế về quê hương Quảng Ninh, đồng thời nêu những dự định của mình trong tương lai để góp sức xây dựng Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh?

3. Thời gian, địa chỉ gửi bài dự thi:

- Các cá nhân gửi bài thi về Ban Tuyên giáo các đảng bộ trực thuộc tỉnh, Ban Tuyên huấn Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh trước ngày 20-8-2013.

- Các đảng bộ: Tổ chức chấm sơ khảo, lựa chọn, lập danh sách 50 bài xuất sắc nộp về Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ. Thời gian nộp: Trước ngày 30-8-2013.

4. Khen thưởng:

4.1. Cơ cấu giải thưởng:

- Giải cá nhân: Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh trao giải cho 50 cá nhân có bài viết xuất sắc. Gồm: 1 giải đặc biệt; 10 giải A; 15 giải B; 25 giải C. Ngoài ra Ban Tổ chức còn trao giải cho thí sinh cao tuổi nhất, thí sinh nhỏ tuổi nhất và một số bài thi có ý tưởng sáng tạo xuất sắc.

- Giải tập thể: Ban Tổ chức cuộc thi lựa chọn, trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải khuyến khích cho các đơn vị có thành tích xuất sắc. Lựa chọn trong 25 đầu mối thi đua (19 Đảng bộ trực thuộc tỉnh, MTTQ tỉnh, Tỉnh Đoàn, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh tỉnh).

- Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tổ chức và tham gia cuộc thi được Ban Tổ chức đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng đột xuất theo quy định hiện hành.

4.2. Nguyên tắc khen thưởng:

- Nguyên tắc chung: Việc xét khen thưởng, chấm bài thi đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, dựa vào kết quả thực tế tham gia cuộc thi của các tập thể, cá nhân.

- Đối với bài viết tham gia dự thi:

+ Về thời gian: Bài thi phải được nộp về Ban Tổ chức cuộc thi đúng thời gian quy định;

+ Về nội dung: Bài thi không vi phạm Thể lệ, Quy chế cuộc thi; trả lời đầy đủ các câu hỏi của cuộc thi; đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đúng, đủ ý; có kết cấu khoa học, rõ ràng; diễn đạt được cảm xúc, tình yêu của bản thân đối với quê hương Quảng Ninh.

+ Về hình thức: Bài thi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, có thể viết tay hoặc đánh máy, trình bày trên giấy A4 (Ban Tổ chức cuộc thi không nhận các bài viết sử dụng cỡ giấy khác); trình bày sạch, đẹp, có sáng tạo, thể hiện sự trân trọng đối với quê hương Quảng Ninh; ở trang bìa ghi rõ các thông tin cá nhân (họ và tên, tuổi, địa chỉ, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, là đoàn viên, hội viên tổ chức nào, nghề nghiệp, số điện thoại, email). Bài dự thi không hợp lệ nếu sao chép dưới mọi hình thức.

- Đối với tập thể:

+ Có văn bản chỉ đạo khoa học, chặt chẽ, thống nhất đến cấp chi bộ, chi đoàn, chi hội.

+ Có các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả.

+ Huy động, khuyến khích được đông đảo số người tham gia dự thi, có nhiều bài thi được giải thưởng cấp tỉnh (số lượng bài tham gia dự thi của các đoàn thể sẽ được xác định thông qua báo cáo thống kê của các đảng bộ).

+ Có báo cáo kết quả tổ chức cuộc thi gửi Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh (Ban Tổ chức cuộc thi sẽ thẩm định, đánh giá cụ thể đối với các tập thể được đề nghị khen thưởng).

5. Giải quyết khiếu nại: Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh là cấp giải quyết cuối cùng các khiếu nại liên quan đến công tác khen thưởng cuộc thi. Hình thức khiếu nại phải bằng văn bản. Thời hạn gửi khiếu nại: Chậm nhất là 10 ngày sau khi quyết định khen thưởng được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phần Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

                                  BTC CUỘC THI SÁNG TÁC CÁC TÁC PHẨM

                                                   VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT, BÁO CHÍ VÀ

                                     TÌM HIỂU VỀ QUÊ HƯƠNG QUẢNG NINH

,
.
.
.
.
.