.

Hội thảo khoa học “Di tích đền Thái trong hệ thống di tích lăng mộ, đền miếu nhà Trần tại Đông Triều”

Cập nhật lúc 16:21, Thứ Sáu, 12/08/2011 (GMT+7)

Ngày 12-8, tại huyện Đông Triều, Ban Quản lý các di tích trọng điểm Quảng Ninh, Viện Khảo cổ học và UBND huyện Đông Triều phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Di tích đền Thái trong hệ thống di tích lăng mộ, đền miếu nhà Trần tại Đông Triều”.

Tại hội thảo, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến về khảo cổ học và phân tích xung quanh tính chất, vai trò, chức năng của di tích đền Thái trong hệ thống di tích nhà Trần tại Đông Triều. Ngoài ra, còn một số ý kiến đánh giá, đề xuất hướng bảo tồn và phát huy giá trị di tích đền Thái.
 

Hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu văn hoá.
Hội thảo có sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu văn hoá.

Kết luận hội thảo, Phó giáo sư, Tiến sỹ Tống Trung Tín, Viện trưởng Viện Khảo cổ học đã khẳng định, đền Thái là di tích nhà Trần có mặt bằng hoàn chỉnh và nguyên vẹn nhất được phát lộ cho đến nay.

Về loại hình di tích có nhiều ý kiến khác nhau nhưng đều thống nhất rằng, đền Thái không giống các loại hình như chùa, cung điện, khẳng định đây là Thái miếu của nhà Trần, tính chất có liên quan đến vương quyền, hướng về một dạng sớm nhất là tổ miếu, dần dần chuyển sang dạng thái miếu.

Giá trị đền Thái góp phần làm cho tổng thể giá trị khu di tích nhà Trần tăng lên rất nhiều. Việc bảo tồn di tích được gợi mở một số nét là bảo tồn nguyên trạng theo hướng giữ nguyên nền móng cũ, xây dựng công trình mới ở trên hoặc là phục dựng lại nhưng cần nghiên cứu kỹ lưỡng vì thực tế hiện nay, diện mạo các công trình nhà Trần chưa có nhiều sử liệu cụ thể.

Phó giáo sư, Tiến sỹ Tống Trung Tín nhấn mạnh, thời gian tới, các nhà khoa học cần nghiên cứu kỹ hơn về sự liên quan giữa đền Thái với các di tích khác trong khu di tích nhà Trần ở Đông Triều và các địa phương khác, đồng thời khi triển khai quy hoạch đầu tư phục dựng cần tranh thủ nhiều ý kiến của các chuyên gia hơn nữa...

 

Phan Hằng

 

,
.
.
.
.
.