.

Cứ mưa là ngập cục bộ tại Km6 phường Quang Hanh (Cẩm Phả)

.
Xã hội: 14/06/2017 15:27
.
.
[video(39801)]
.
.
.
.