Móng Cái: Hát karaoke, 8 khách bị đưa đi cách ly tập trung

.
Video: 05/05/2021 16:50
.
.

Chủ cơ sở karaoke bị xử phạt 15.000.000 đồng và thu hồi giấy phép hoạt động. 8 khách hát bị phạt tổng số tiền phạt 16.000.000 đồng và đưa đi cách ly y tế tập trung buộc trả phí tại khu cách ly Centerway.

.
.
.
.