Hạ Long: Đẩy nhanh cấp CCCD gắn chip

.
Video: 23/03/2021 09:25
.
.

Với khối lượng công việc lớn, cán bộ chiến sĩ tại các điểm cấp căn cước công dân trên địa bàn toàn tỉnh đang khẩn trương triển khai để đảm bảo tiến độ đề ra. Ghi nhận tại TP Hạ Long.

.
.
.
.