Tuyệt đối không chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh trong cơ sở giáo dục

.
Video: 28/02/2021 17:31
.
.

Chuẩn bị các điều kiện cho học sinh trở lại trường học vào ngày 1/3 sau thời gian nghỉ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và nghỉ Tết Nguyên đán tại một số trường học trên địa bàn TP Hạ Long.

.
.
.
.