Hướng dẫn khai báo y tế vào Quảng Ninh

.
Video: 19/02/2021 16:40
.
.

Từ ngày 9/2/2021, Quảng Ninh đã triển khai khai báo y tế điện tử. Theo đó, tất cả những người ra/vào tỉnh chỉ cần truy cập địa chỉ khaibaoyte.quangninh.gov.vn và thực hiện khai báo thông tin y tế sẽ nhận được 1 mã QR để sử dụng tại các chốt kiểm tra y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

.
.
.
.