Hạ Long: Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch tại các chợ

.
Video: 14/01/2021 14:05
.
.

Sở Công thương tổ chức đoàn kiểm tra tại các chợ truyền thống, Trung tâm thương mại và các cửa hàng tiện ích trên địa bàn thành phố Hạ Long, nhằm chấn chỉnh những hành vi lơ là trong phòng chống dịch Covid-19.

.
.
.
.