Tuần giới thiệu sản phẩm thủy sản, OCOP và xúc tiến du lịch Quảng Ninh tại Hà Nội

.
Video: 08/12/2020 15:21
.
.

Tuần giới thiệu sản phẩm thủy sản, OCOP và xúc tiến du lịch Quảng Ninh 2020 được diễn ra từ 4-7/12 tại Trung tâm thương mại Mê Linh Plaza Hà Đông (quận Hà Đông, TP Hà Nội).

.
.
.
.