Khánh thành chùa Quỳnh Lâm (Đông Triều)

.
Video: 15/12/2020 09:02
.
.

Sáng 12/12, Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và UBND TX Đông Triều đã phối hợp tổ chức lễ khánh thành chùa Quỳnh Lâm – di tích nằm trong quần thể Khu di tích Quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều.

.
.
.
.