Sức hút của những sản phẩm OCOP Quảng Ninh

.
Video: 03/11/2020 16:32
.
.

Các sản phẩm OCOP của Quảng Ninh với chủng loại đa dạng, nguồn gốc rõ ràng, giá cả hợp lý có sức hút mạnh mẽ với người tiêu dùng.

.
.
.
.