Quảng Ninh: Điểm đến của những tập đoàn công nghiệp tỷ đô

.
Video: 22/11/2020 14:38
.
.

Với nhiều tiềm năng, thế mạnh về vị trí địa lý, là điểm sáng trong đổi mới, sáng tạo, phát triển, thu hút đầu tư của Việt Nam, đặc biệt là trong 3 năm liên tiếp gần đây đứng đầu cả nước trong bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Quảng Ninh đang là điểm đến của các nhà đầu tư hàng đầu thế giới.

.
.
.
.