Quảng Ninh có thêm 2 bệnh viện được thông qua bệnh án điện tử

.
Video: 01/11/2020 11:20
.
.

Hội đồng thẩm định Bộ Y tế đã thông qua hệ thống bệnh án điện tử thay thế chính thức bệnh án giấy tại hai bệnh viện của tỉnh là BV Đa khoa tỉnh Quảng Ninh và BV Bãi Cháy.

.
.
.
.