Ngành than chăm lo đời sống người lao động

.
Video: 10/11/2020 15:17
.
.

Những năm gần đây, cùng với đầu tư xây dựng và phát triển sản xuất, công tác chăm lo đời sống người lao động cũng luôn được ngành Than quan tâm. Đời sống của người thợ mỏ đang từng ngày đổi thay, từ điều kiện làm việc đến nơi ăn chốn ở.

.
.
.
.