Đẩy nhanh tiến độ thi công đường nối KCN Cái Lân, Việt Hưng đến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn

.
Video: 24/11/2020 15:49
.
.

Là một trong những công trình trọng điểm có tốc độ GPMB nhanh nhất từ trước đến nay, hiện nay, Tuyến đường nối Khu công nghiệp Cái Lân qua khu công nghiệp Việt Hưng đến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục phụ trợ, phấn đấu đưa toàn bộ Dự án vào sử dụng đồng bộ vào đầu tháng 12 này, sớm hơn nửa tháng so với kế hoạch.

.
.
.
.