Thanh long ruột đỏ - đặc sản Uông Bí

.
Video: 18/10/2020 17:10
.
.

Thời gian qua, thanh long trở thành cây trồng có thế mạnh giúp nhiều hộ nông dân ở TP Uông Bí làm giàu và thương hiệu thanh long ruột đỏ đang dần được khẳng định ở vùng đất du lịch tâm linh.

.
.
.
.