Rau thuỷ canh - Sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao của Quảng Ninh

.
Video: 20/10/2020 08:24
.
.

Cùng tìm hiểu phương thức trồng rau thủy canh - sự đầu tư bài bản và chuyên nghiệp của nông nghiệp công nghệ cao Quảng Ninh.

.
.
.
.