Quảng Yên: Ngư dân chuyển đổi nghề, ổn định cuộc sống

.
Video: 02/10/2020 17:04
.
.

Nhằm hạn chế tối đa tình trạng khai thác thủy sản tận diệt, thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh nói chung và TX Quảng Yên nói riêng đã vận động người dân không khai thác thủy sản bằng phương tiện bị cấm, hỗ trợ người dân chuyển đổi nghề, ổn định cuộc sống.

.
.
.
.