Hơn 11.500 lượt khách du lịch đển các điểm du lịch Quảng Ninh

.
Video: 18/10/2020 16:08
.
.

Hàng loạt giải pháp kích cầu du lịch mạnh mẽ được triển khai kịp thời, đồng bộ cùng sự gắn kết chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước đến doanh nghiệp đã mang lại dấu hiệu phục hồi tích cực cho du lịch Quảng Ninh.

.
.
.
.