Quảng Ninh: Chú trọng phát triển y tế chuyên sâu

.
Video: 23/09/2020 11:07
.
.

Những năm gần đây, ngành Y tế Quảng Ninh đã có sự thay đổi toàn diện, tiến bộ rõ nét. Trong đó, ngành đã và đang chú trọng phát triển y tế chuyên sâu để phục vụ nhân dân địa phương, khách du lịch và người bệnh nước ngoài.

.
.
.
.