Ngắm khu giảng đường đẳng cấp quốc tế của Đại học Hạ Long

.
Video: 12/09/2020 17:24
.
.

Công trình có quy mô 01 tầng hầm, 19 tầng nổi với 57 phòng học lý thuyết cùng khu không gian văn hóa quốc tế, đáp ứng nhu cầu học tập cùng lúc cho khoảng 2.500 - 3.000 sinh viên.

.
.
.
.