Năm học mới thích ứng với tình hình dịch bệnh

.
Video: 06/09/2020 12:35
.
.

Năm học 2020-2021, ngành giáo dục tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo chất lượng dạy học, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19. Để làm tốt điều này, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, xã hội cùng cố gắng vượt khó cho một năm học thành công.

 

.
.
.
.