Khám chữa bệnh từ xa, phòng chống dịch Covid-19

.
Video: 17/09/2020 09:45
.
.

Trong giai đoạn dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc khám chữa bệnh từ xa cần phải được đặc biệt đẩy mạnh.

.
.
.
.