Hải Hà đầu tư hạ tầng phòng chống mưa bão

.
Video: 21/09/2020 10:22
.
.

Với sự quan tâm đầu tư của Trung ương và của tỉnh, nhiều công trình xây dựng nâng cấp hạ tầng phòng chống thiên tai trên địa bàn huyện Hải Hà đang được gấp rút hoàn thiện, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa bão và tạo điều kiện thuận lợi giao thương phát triển kinh tế.

.
.
.
.