Gửi trọn niềm tin vào Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XV

.
Video: 26/09/2020 10:48
.
.

Những ngày này, cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn tỉnh đang hướng về Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XV với niềm phấn khởi, tin tưởng, kì vọng vào những định hướng, quyết sách chiến lược mang tính đột phá trong nhiệm kì mới, xây dựng tỉnh Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc.

.
.
.
.