Động thổ Tổ hợp công nghiệp phụ trợ ô tô Thành Công Việt Hưng

.
Video: 22/09/2020 16:25
.
.

Ngày 22/9, tại KCN Việt Hưng, TP Hạ Long, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã bấm nút động thổ, xây dựng dự án Tổ hợp công nghiệp phụ trợ ô tô Thành Công - Việt Hưng do Tập đoàn Thành Công làm chủ đầu tư.

.
.
.
.