Công an TP Hạ Long tăng cường đảm bảo ANTT - ATGT

.
Video: 20/09/2020 21:19
.
.

Nhằm đảm bảo an ninh trật tự, trật tự ATGT, đặc biệt gióp phần bảo vệ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV diễn ra an toàn, thành công, Công an TP Hạ Long đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp tăng quyết liệt, bảo đảm trật tự xã hội, an toàn giao thông.

 

.
.
.
.