Quảng Ninh: Không để phát sinh, lây lan Covid-19 trong cơ sở y tế

.
Video: 21/08/2020 17:00
.
.

Tính đến thời điểm này, Quảng Ninh chưa ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng. Tuy nhiên, công tác phòng, chống Covid-19 vẫn được triển khai nghiêm túc, quyết không để dịch bệnh phát sinh, lây lan, nhất là trong các cơ sở y tế.

.
.
.
.